Terug

Wijkteams Rotterdam

DOCK in de Rotterdamse wijkteams

Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? Dan kun je in Rotterdam terecht bij het wijkteam. Elke wijk in de regio Rotterdam heeft een wijkteam. DOCK is actief in de gebieden Hoek van Holland, Alexander, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord, Charlois, IJsselmonde, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg. In deze wijkteams werken medewerkers vanuit verschillende organisaties met elkaar samen. Zo biedt DOCK basishulp aan volwassenen, helpt SOL ouderen, Enver ouders en kinderen en MEE mensen met een beperking. Op deze manier krijgen Rotterdammers van jong tot oud snel de hulp die ze nodig hebben, dicht bij huis. De hulp die het wijkteam biedt is altijd op vrijwillige basis.

 

Sociaal Werk Rotterdam (SWR)

In 2017 hebben Wmo Radar, CVD en DOCK de handen ineengeslagen om met elkaar de basishulp voor volwassenen binnen de Rotterdamse wijkteams te realiseren. Op 1 januari 2018 zijn wij onder de vlag van Sociaal Werk Rotterdam (SWR) officieel gestart. 150 professionals van bovengenoemde partijen werken met passie en trots in één van de Rotterdamse wijkteams.

 

Hoe werkt het?

Rotterdammers kunnen zichzelf niet aanmelden bij het wijkteam. Het wijkteam krijgt aanmeldingen binnen via medewerkers van de woningbouw, VraagWijzer, de huisarts, politie, scholen of andere (in)formele organisaties in de wijk. Bij elke melding wordt gekeken welke professionals naar de bewoner(s) toegaan voor een eerste gesprek. De medewerker onderzoekt samen met de bewoner welke hulpvraag er is en welke hulp passend is.

 

De professionals van Sociaal Werk Rotterdam

SWR professionals zijn kwalitatief hoogwaardige professionals die basishulp bieden en daarnaast eigen specialismes meebrengen (bijvoorbeeld schuldhulpverlening of huiselijk geweld). Ze kennen de wijk goed, werken nauw samen en zijn gericht op mogelijkheden. SWR professionals werken systeem- en krachtgericht en kijken in hun begeleidingstraject naar verschillende leefgebieden: werk, wonen, financiën, relaties, gezondheid en zingeving. SWR professionals zijn zich bewust van hun vakbekwaamheid. Ze weten wanneer de grens van hun eigen deskundigheid is bereikt en betrekken experts wanneer nodig of verwijzen door naar een professional die beter aansluit bij de hulpvraag.

 

Visie

De gemeente heeft samen met de organisaties die zijn aangesloten bij SWR in 2018 een visie voor de wijkteams vastgesteld. Deze vormt de basis van het dagelijks werken in het wijkteam:

 

Hier zijn we van! (De bedoeling) Het toekomstperspectief van de Rotterdammer is ons uitgangspunt. Dat is onze drive om resultaten te behalen. Wijkteams bieden met het inzetten van basishulp integraal en tijdig professionele ondersteuning aan Rotterdammers met (complexe) problemen in de wijk waar ze wonen en leven. We zetten in op het duurzaam versterken van zelf- of samenredzaamheid zodat mensen weer zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen leven in hun wijk. En dat doen we samen: Rotterdammer en hulpverlener.

Zo doen we het! We staan open voor signalen uit de wijk, zoeken die ook actief op, gaan er direct op af en zijn als één team breed inzetbaar. We maken samen met de cliënt een plan waarin we afspreken welke resultaten we samen gaan behalen en wie daarin wat gaat doen. We bieden ondersteuning en voeren casusregie op de inzet van zowel informele hulp als specialistische hulp. Wij doen wat nodig is, adresseren belemmeringen die ons van de gewenste oplossing afhouden, accepteren deze niet en brengen ze verder om verandering te bereiken, te leren van onze inzet en deze te verbeteren.

We doen het samen! Alle partijen die personeel leveren aan de wijkteams voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie, de kwaliteit van de hulpverlening en het toekomstperspectief van de wijkteams. Met elkaar realiseren we de basisvoorwaarden voor hulpverlening en ondersteuning die door de Rotterdammers hoog gewaardeerd wordt. We werken samen met respect voor ieders achtergrond, taak en expertise en behalen daardoor duurzaam resultaat.

Hoe vertaalt de visie zich in de praktijk?

De professionals uit het wijkteam werken procesmatig en verlenen basishulp en casusregie. Indien nodig geeft het wijkteam een WMO- of jeugdarrangement af voor specialistische hulp bij een zorgaanbieder. We bieden op die manier integraal en tijdig professionele ondersteuning aan

 

Meer weten?

Wil je meer weten over DOCK en de Rotterdamse wijkteams? Bekijk dan www.rotterdam.nl/wijkteams

Het wijkteam is te bereiken via het spreekuur van de Vraagwijzer. Of maak een afspraak via telefoonnummer 14 010.